Bản tin dự báo sóng biển 10 ngày tới (từ ngày 22/08 đến ngày 31/08/2022)

Bản tin dự báo sóng biển 10 ngày tới (từ ngày 22/08 đến ngày 31/08/2022)

I. Dự báo sóng biển từ ngày 22/08/2022 đến 24/08/2022
 
Vùng biển Ngày 22/08 Ngày 23/08 Ngày 24/08
Độ cao (m) Hướng Độ cao (m) Hướng Độ cao (m) Hướng
Bắc
vịnh Bắc Bộ
0,5 – 1,5 Nam đến Đông Nam 0,5 – 1,5 Nam đến Tây Nam 0,5 – 1,5 Nam đến Tây Nam
Nam
vịnh Bắc Bộ
0,5 – 1,5 Đông Nam 0,5 – 1,5 Đông Nam 0,5 – 1,5 Đông Nam
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
0,5 – 1,5 Nam đến Đông Nam 0,5 – 1,5 Nam đến Đông Nam 0,5 – 1,5 Nam đến Đông Nam
Bình Định đến
Ninh Thuận
1,0 – 2,0 Nam đến Tây Nam 1,0 – 2,0 Nam đến Tây Nam 1,5 – 2,5 Nam đến Tây Nam
Bình Thuận đến Cà Mau 1,0 – 2,0 Tây Nam 1,0 – 2,0 Tây Nam 1,5 – 2,5 Tây Nam
Cà Mau đến
Kiên Giang
0,5 – 1,5 Tây đến Tây Nam 0,5 – 1,5 Tây đến Tây Nam 0,5 – 1,5 Tây đến Tây Nam
Vịnh
Thái Lan
1,0 – 2,0 Tây đến Tây Nam 0,5 – 1,5 Tây đến Tây Nam 1,0 – 2,0 Tây đến Tây Nam
Bắc
Biển Đông
1,5 – 2,5 Nam đến Tây Nam 2,0 – 4,0 Nhiều hướng 5,0 – 7,0 Nhiều hướng
Giữa
Biển Đông
1,0 – 2,0 Tây Nam 1,5 – 2,5 Tây Nam 2,0 – 3,0 Tây Nam
Nam
Biển Đông
1,0 – 2,0 Tây đến    Tây Nam 1,0 – 2,0 Tây đến    Tây Nam 1,0 – 2,0 Tây Nam
Quần đảo
Hoàng Sa
1,0 – 2,0 Nam đến Tây Nam 1,0 – 2,0 Tây Nam 1,0 – 2,0 Nhiều hướng
Quần đảo
Trường Sa
1,0 – 2,0 Tây đến
Tây Nam
1,0 – 2,0 Tây đến
Tây Nam
1,0 – 2,0 Tây Nam

 
II. Nhận định sóng biển từ ngày 25/08/2022 đến 31/08/2022
                                                                                                                 
Vùng biển Nhận định
Bắc
vịnh Bắc Bộ
1,5 – 2,5
Nam
vịnh Bắc Bộ
1,5 – 2,5
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
1,5 – 2,5
Bình Định đến
Ninh Thuận
2,0 – 3,0
Bình Thuận đến
Cà Mau
2,0 – 3,0
Cà Mau đến
Kiên Giang
1,0 – 2,0
Vịnh
Thái Lan
1,0 – 2,0
Bắc
Biển Đông
6,0 – 8,0
Giữa
Biển Đông
2,0 – 4,0
Nam
Biển Đông
2,0 – 3,0
Quần đảo
Hoàng Sa
2,0 – 4,0
Quần đảo
Trường Sa
2,0 – 3,0

                                                                                                       
           Tin phát lúc: 15h30 ngày 22/08/2022