DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY (Từ đêm 18 đến ngày 28/01/2022)

DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY (Từ đêm 18 đến ngày 28/01/2022)

1. Phía Tây Bắc Bộ
Từ đêm 18-19/01 có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trời rét.
Từ ngày 20-21/01 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời rét, có nơi rét đậm;
Từ ngày 22-27/01 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.
Từ đêm 27-28/01, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng sớm trời rét.
 
2. Phía Đông Bắc Bộ
Từ đêm 18-19/01, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Trời rét.
Từ ngày 20-21/01, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Từ ngày 22-26/01, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều hửng năéng. Đêm và sáng sớm trời rét.
Từ đêm 27-28/01, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét.
3. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế
Từ đêm 18-19/1, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét; phía Nam trời lạnh.
Từ ngày 20-23/01 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.
Từ ngày 24-28/01, có mưa vài nơi, riêng phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.
4. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận
Từ đêm 18-20/01, phía Bắc có mưa, mưa rào; phía Nam có mưa vài nơi.
Từ ngày 21-23/01, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.
Từ ngày 24-28/01, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa rào vài nơi.
5. Tây Nguyên
           Từ đêm 18-28/01, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.
6. Khu vực Nam Bộ
  Từ đêm 18-28/01, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. 
7. Khu vực Hà Nội
Từ đêm 18-19/01, không mưa, trưa chiều hửng nắng. Trời rét.
Từ ngày 20 - 21/01, có mưa, mưa rào. Trời rét.
Từ ngày 22-26/01, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.
Từ đêm 27-28/01, có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét.